482MWh
Groene stroom
50%
Zonne-energie
2%
Windenergie
Lees het jaarverslag

Pionier investeringen duurzame projecten

VEH is een voorloper  geweest door haar investeringen in duurzame activa en in bedrijven die duurzame projecten realiseren en dit in een bijzonder vroeg stadium.

Zij wenst deze investeringen verder te zetten. Investeringen in duurzame activa zijn de laatste jaren ook bij anderen mainstream business geworden: de private sector, institutionele investeerders, verzekeraars en pensioenfondsen hebben in een zoektocht naar rendement de sector van de duurzame, hernieuwbare energie ontdekt.

VEH is hierin al jaren actief en wenst hierin ook verder te evolueren. Zij steunt daarvoor op haar unieke publiek-private structuur.  Zij functioneert via een optimale samenwerking in een beperkte Raad van Bestuur die op een flexibele en snelle manier beslissingen kan nemen.

Door een kort en intens beslissingsproces kan snel ingespeeld worden op nieuwe opportuniteiten. VEH wenst absoluut door te gaan met haar flexibele ondersteuning van de transitie naar duurzame energie, van de opbouw naar een circulaire economie en naar ondersteuning van nieuwe gemeentelijke en private initiatieven in dit kader.

Waar mogelijk wil VEH bijdragen aan de geostrategische verankering van de energievoorziening in haar thuisland.

Participaties

Aspiravi Offshore Aspiravi International Aspiravi Energy Aspiravi Trading TeaMWise nv C-Power 7C Solarparken Renasci iMec iStart imec xpand TINC

Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen.

Contacteer ons